Документи

ТРАВЕЛ 365 е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 202108869 и е регистрирано по ЗДДС с данъчен номер BG 202108869.

ТРАВЕЛ 365 ЕООД е с лиценз от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма № РК-01-7104 от 10.04.2013 г. за туроператор и туристически агент.

Съгласно Закона за туризма и Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, Травел 365 EООД е сключило застраховка „Отговорност на туроператора“ със ЗК Лев Инс.