Банкови детайли

Банка: Юробанк България АД (Пощенска банка)
IBAN: BG60 BPBI 7940 1072 3342 01
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: ТРАВЕЛ 365 EООД

В основание за плащането, моля, посочвайте име на туриста, номер на резервация или номер на фактура/протокол.

Клонове на Пощенска банка, които работят от 8:30 до 17:00 часа (от понеделник до петък)